Oprogramowanie CMMS

CMMS (ang. Computerized Maintenance Management System) umożliwia m.in. :

 • Elektroniczną ewidencję sprzętu medycznego.
 • Bieżący dostęp (jednym kliknięciem) do zasobów inwentaryzacji
 • Możliwość zastąpienia PASZPORTÓW TECHNICZNYCH !!!
 • Elastyczny system zgłoszeń wysyłany przez użytkowników do działów koordynujących serwis (koniec z dokumentami, faksami !!!)
 • Możliwość zmian uprawnień poszczególnych użytkowników – np. pielęgniarki/lekarze mogą przeglądać urządzenia tylko na swoim oddziale oraz dodawać zgłoszenia dla tych urządzeń, dyrektor zaś „widzi” i „może” wszystko
 • Szczegółowy zapis historii działań na urządzeniach
 • Zarządzanie naprawami i przeglądami
 • Zarządzanie kosztami, planowane budżetów
 • Możliwość sporządzania raportów dotyczących wszystkich kwestii związanych z użytkowaniem aparatury np. awaryjność, koszty serwisu w danym okresie czasu dla wybranych grup urządzeń
 • Błyskawiczny dostęp do dokumentów, które powinny znajdować się w miejscu użytkowania urządzenia (deklaracje zgodności, instrukcje obsługi, gwarancje, faktury, dopuszczenia, …)
 • oraz wiele innych.

ZAPRASZAMY DO PREZENTACJI OPROGRAMOWANIA CMMS

Po jego wdrożeniu poczujesz różnicę i nie będziesz mógł/mogła bez niego funkcjonować!