Oprogramowanie CMMS

CMMS (ang. Computerized Maintenance Management System) umożliwia m.in. :

 • Elektroniczną ewidencję sprzętu medycznego.
 • Bieżący dostęp (jednym kliknięciem) do zasobów inwentaryzacji
 • Możliwość zastąpienia PASZPORTÓW TECHNICZNYCH !!!
 • Elastyczny system zgłoszeń wysyłany przez użytkowników do działów koordynujących serwis (koniec z dokumentami, faksami !!!)
 • Możliwość zmian uprawnień poszczególnych użytkowników – np. pielęgniarki/lekarze mogą przeglądać urządzenia tylko na swoim oddziale oraz dodawać zgłoszenia dla tych urządzeń, dyrektor zaś „widzi” i „może” wszystko
 • Szczegółowy zapis historii działań na urządzeniach
 • Zarządzanie naprawami i przeglądami
 • Zarządzanie kosztami, planowane budżetów
 • Możliwość sporządzania raportów dotyczących wszystkich kwestii związanych z użytkowaniem aparatury np. awaryjność, koszty serwisu w danym okresie czasu dla wybranych grup urządzeń
 • Błyskawiczny dostęp do dokumentów, które powinny znajdować się w miejscu użytkowania urządzenia (deklaracje zgodności, instrukcje obsługi, gwarancje, faktury, dopuszczenia, …)
 • oraz wiele innych.

 

ZAPRASZAMY DO PREZENTACJI – OPROGRAMOWANIE CMMS

Po jego wdrożeniu poczujesz różnicę i nie będziesz mógł/mogła bez niego funkcjonować!

Oprogramowanie CMMS

TART MEDICAL

Oprogramowanie CMMS

CMMS, czyli Computerised Maintenance Management Systems, to systemem komputerowego wsparcia zarządzania utrzymaniem ruchu. System tworzony jest przez specjalistyczne oprogramowanie, które znajduje zastosowanie w miejscach, gdzie funkcjonują wydzielone, zorganizowane jednostki odpowiedzialne za utrzymanie stanu technicznego danej placówki na określonym poziomie. 

Zalety oprogramowania

Oprogramowanie CMMS posiada liczne zalety, do których należy między innymi:

 • prosta obsługa;
 • możliwość gromadzenia danych w jednym miejscu;
 • dostęp do wszystkich niezbędnych informacji związanych z działalnością danej placówki;
 • możliwość dostosowania uprawnień do stanowiska danego pracownika.

Oprogramowanie CMMS - Lista sprzętuFunkcjonalność i kontrola

System CMMS tworzy pewnego rodzaju siatkę powiązań, która pozwala na wymianę danych i komunikację między poszczególnymi elementami składającymi się na ten system. Dzięki temu za pomocą jednego systemu możliwe jest kontrolowanie działalności całej placówki zarówno pod względem technicznym, jak i pod względem działalności pracowników czy dostępu do dokumentów.

Więcej niż program komputerowy

Oprogramowanie CMMS to nie zwykły program komputerowy, ale znacznie bardziej rozbudowane narzędzie, które pozwala zapewnić obszerną funkcjonalność i wspomóc rzeczywista pracę w obiekcie. CMMS zapewnia między innymi dostęp do kalendarza zdarzeń, dodawania zgłoszeń czy przeglądu listy sprzętu medycznego. 

Prosta obsługa, wiele możliwości

Oprogramowanie CMMS usprawnia komunikację i zarządzanie całą placówką. Przede wszystkim zapewnia elektroniczną ewidencję sprzętu medycznego i bieżący dostęp do zasobów inwentaryzacji. Dzięki szczegółowemu zapisowi historii działań na urządzeniach możliwe jest natomiast kontrolowanie wszystkich wykonywanych czynności, a także zarządzanie naprawami i przeglądami. CMMS pozwala jednak nie tylko na kontrolę zaplecza technicznego. To także narzędzie do planowania budżetu, jak również sporządzania niezbędnych raportów czy uzyskiwania szybkiego dostępu do dokumentów takich jak deklaracje zgodności, instrukcje obsługi, faktury czy wiele innych. System zapewnia ponadto możliwość zmiany uprawnień poszczególnych użytkowników, tak by mieli dostęp jedynie do funkcji systemu związanych ze swoim stanowiskiem. Jednocześnie przy użyciu CMMS dyrektor ma możliwość sprawowania pełnej kontroli nad pracownikami, budżetem i wszelkimi podejmowanymi działaniami dzięki dostępowi do wszystkich funkcji systemu.

TART MEDICAL