Naprawa sprzętu medycznego i przeglądy urządzeń medycznychUsługi serwisowe

Przegląd urządzeń medycznych i naprawa sprzętu medycznego

1. Przeglądy okresowe urządzeń medycznych

Obecne przepisy prawne oraz wymagania jakościowe wymagają od Użytkownika m.in. dokonywania planowej konserwacji sprzętu medycznego, oraz archiwizacji związanej z tym dokumentacji.

Firma TART Medical umożliwia Państwu spełnienie wszystkich wymagań prawnych. 

Przeglądy wykonywane są wg. zaleceń producenta oraz na zgodność z europejskimi dyrektywami. Bardzo korzystnym rozwiązaniem jest podpisanie terminowej umowy serwisowej na nadzór techniczny nad urządzeniami medycznymi, zmniejsza koszty jednostkowych napraw i przeglądów. Klient nie musi przeznaczać żadnych zasobów na zarządzanie i serwisowanie aparatury medycznej – wszystkie kwestie serwisowe, organizacyjne i prawne są przejmowane przez TART Medical.

Dodatkową korzyścią mogą być np. okresowe raporty o stanie technicznym urządzeń oraz rekomendacje dla kadry zarządzającej.

Podczas każdego przeglądu jest wykonywany test funkcjonalny urządzenia oraz, jeśli to konieczne test bezpieczeństwa wg. norm 60601 lub 62353.

Każdy przegląd kończy się sporządzeniem wyczerpującego raportu serwisowego, a także jeśli to konieczne wpisem do paszportu technicznego.

Firma TART Medical specjalizuje się min. w przeglądach następujących urządzeń:

 • Aparaty EKG i monitory funkcji życiowych
 • Sprzęt endoskopowy (endoskopy giętkie, optyki sztywne)
 • Sprzęt anestezjologiczny (aparaty do znieczulenia, respiratory)
 • Defibrylatory
 • Systemy holterowskie i próby wysiłkowe EKG
 • Aparaty ultrasonograficzne (USG)
 • Kardiotokografy (KTG) oraz detektory tętna płodu (UDT)
 • Lampy zabiegowo-diagnostyczne
 • Fotele i stoły zabiegowe zabiegowo-diagnostyczne
 • Ciśnieniomierze lekarskie: zegarowe, rtęciowe, elektroniczne
 • Koncentratory tlenu
 • Reduktory gazów medycznych
 • Kompresory gazów medycznych
 • Ssaki elektryczne
 • Oraz wiele innych

2. Naprawy urządzeń medycznych

TART Medical zapewnia naprawy urządzeń medycznych. Zapewniamy błyskawiczną reakcję oraz usługi door-to-door. Po wysłaniu zlecenia serwisowego, Klient nie musi wykonywać więcej żadnych czynności. Dołożymy wszelkich starań aby urządzenie zostało naprawione najszybciej, jak to tylko możliwe.

3. Sprawdzenie dokładności wskazań ciśnieniomierzy

Konieczność kalibracji ciśnieniomierzy wynika z wielu regulacji prawnych : m.in. 60601 -1, UE EN 1060-1. Dokładność wskazań urządzeń pomiarowych musi być regularnie sprawdzana oraz ewentualnie kalibrowana. Bez serwisowania, błąd wskazań ciśnieniomierzy cząsto może przekroczyć nawet 10mmHg.

Firma TART Medical oferuje możliwość sprawdzenia dokładności wskazań ciśnieniomierzy wg. normy EN 1060 , oraz w razie możliwości koordynacją kalibracji. Ciężar kontaktu z laboratoriami pomiarowymi oraz transportu ponosi TART Medical.

4. Walidacja chłodziarek oraz cieplarek

Wykonujemy walidację chłodziarek oraz cieplarek wg. zaleceń GIF oraz Saenpidu. Dysponujemy dokładnymi rejestratorami temperatury i wilgotności posiadającymi aktualną walidację.

Tart Medical

Przeglądy urządzeń medycznych

Wprowadzona przed kilkoma laty ustawa znacznie zmieniła obowiązujące dotychczas przepisy dotyczące norm użytkowania wyrobów medycznych i procesu ich serwisowania. Obecnie wszystkie wyroby medyczne będące na wyposażeniu Zakładu Opieki Zdrowotnej muszą być konserwowane i używane zgodnie z przewidzianym zastosowaniem. Zabronione jest użytkowanie wyrobów nie mających aktualnego przeglądu serwisowego. W ramach świadczonych przez nas usług oferujemy serwisowanie, przeglądy techniczne i naprawę aparatury medycznej zgodnie z aktualnymi wymogami.

Do naszych atutów należy:

 • wysoka jakość świadczonych usług;
 • błyskawiczna realizacja powierzonych nam zadań;
 • duże doświadczenie pozwalające na rzetelne wykonywanie zleceń.

Przeglądy techniczne aparatury medycznej

Przeglądy urządzeń medycznych z punktu widzenia bezpieczeństwa mają bardzo duże znaczenie. Niewłaściwe funkcjonowanie urządzeń czy ich zużycie może prowadzić bowiem do bardzo poważnych wypadków takich jak pożary, poparzenia i inne sytuacje zagrażające życiu lub nawet zdrowiu. Według ustawy odpowiedzialność za wykonywanie przeglądów spoczywa na właścicielu danej jednostki. Większość urządzeń w danej placówce medycznej użytkowana jest praktycznie codziennie. Są to nie tylko urządzenia uczestniczące pośrednio w badaniu, ale także te ingerujące bezpośrednio w ciało człowieka. W ramach naszej działalności oferujemy przeprowadzenia badań bezpieczeństwa elektrycznego, badanie funkcjonalne urządzenia i sprawdzenie stanu technicznego w celu ustalenia, czy urządzenie spełnia normy bezpieczeństwa i normy techniczne i czy może być użytkowane w danej placówce. 

Naprawa sprzętu medycznego

Sprzęt medyczny jest najważniejszym elementem wyposażenia każdej placówki medycznej i niejednokrotnie pozwala ratować życie czy zdrowie. W razie awarii czy usterek technicznych konieczna więc jest jak najszybsza jego naprawa. Wiemy, że w takich sytuacjach liczy się zarówno wysoka jakość wykonanych usług, jak i czas realizacji. Po wysłaniu zgłoszenia staramy się więc jak najszybciej zadbać o naprawę urządzenia, jednocześnie pracując z należytą starannością.

Tart Medical